Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimte voor Wonen, Werken en Leven: goed woningaanbod

Het woningaanbod moet passen bij de veranderde woonwensen. Er moet ruimte zijn voor een gevarieerd woningaanbod. Omdat ouderen vaak langer zelfstandig wonen moet het woningaanbod ook voorzien in groepswoningen, levensbestendige woningen en ouderen-woningen in de directe omgeving van gezinswoningen.
Er moet ruimte geboden worden aan kleinschalige (particuliere) woninginitiatieven. Woningen moeten zoveel mogelijk ingepast worden in een groene omgeving, met als voorbeeld Wilgenrijk.

Ruimte voor iedereen