Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en Cultuur: trots op onze binnenstad

Een bruisende historische binnenstad is essentieel voor de leefbaarheid van de gehele stad. De meeste Nederlanders wonen graag in een gemeente met een historisch centrum. Wij zetten dan ook in op een zo bruisend mogelijke binnenstad.
Voor een levendige binnenstad is het van belang om zorgvuldig om te gaan met de aanwezig monumenten. Cultureel erfgoed maakt de inwoners van Maassluis trots op hun omgeving en historie. Het loont om te investeren in bijzondere objecten. Waar mogelijk moeten bewoners en gebruikers de vrijheid hebben om hun panden aan te passen aan de eisen van nu, zonder dat het monumentale karakter wordt aangetast.

Uit onderzoek blijkt dat bezoekers van binnensteden graag en ook veel gebruik maken van gratis publiek internet via WiFi-netwerken. De duur van hun bezoek aan de binnenstad neemt hiermee toe. Daardoor wordt er meer uitgegeven, wat de lokale economie, maar ook de levendigheid van de binnenstad zal stimuleren. D66 wil dergelijke gratis WiFi realiseren in de binnenstad. Een gratis internetzone helpt de binnenstad aantrekkelijker maken voor zowel toeristen als eigen inwoners en ondernemers. Ook andere publieke locaties (zoals lightrailstations) hebben volgens D66 baat bij gratis WiFi.

Een bruisende binnenstad met gratis WiFi