Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Het Sociale Domein: zet je in voor integratie

Voor D66 is het belangrijk dat mensen die hier naartoe gevlucht of geƫmigreerd zijn, goed worden opgevangen. Ongeacht afkomst, dienen alle mensen zoveel mogelijk te worden geholpen om zelfredzaam te zijn.
Inburgering omvat dus meer dan alleen kennis van de Nederlandse taal en Nederlandse samenleving. Volgens D66 is de inburgering pas voltooid als men ook succesvol een baan heeft kunnen vinden en men de weg weet in ons ingewikkelde sociale stelsel. Inburgering (zoals het leren van de Nederlandse taal) gebeurt niet voor de vorm, maar het moet ook wat opleveren.
De gemeente moet het goede contact met organisaties, zoals vluchtelingenwerk, behouden om te zorgen dat vluchtelingen en andere nieuwkomers goed worden opgevangen en begeleid bij hun inburgering. De gemeente moet het contact tussen werkzoekenden (Nederlanders en nieuwkomers) en werkgevers stimuleren.
De gemeente moet initiatieven ondersteunen die de sociale contacten tussen diverse bevolkingsgroepen bevorderen.

Iedereen doet mee!