Steun ons en help Nederland vooruit

Bert de Reuver

Steunraadslid

Na een werkzaam leven als coördinator vergunningen, beleidsmedewerker, adviseur ruimtelijke ontwikkeling en relatiemanager bij de DCMR geniet ik sinds kort van mijn pensioen.

Als voorzitter van de Stichting Monstersche Sluis houd ik mij o.a. bezig om deze sluis, die in het historisch centrum van Maassluis is gelegen, weer te restaureren en te heropenen zodat beperkte scheepvaart hier weer gebruik van kan maken en zo de binnenhaven van Maassluis wordt ontsloten met de vaarwegen in het mooie Delflandse achterland. Inmiddels hebben wij als stichting de sluis overgenomen van de gemeente Maassluis en het Hoogheemraadschap van Delfland en zijn nu eigenaar van de sluis. Via fonds – en sponswerving proberen wij de restauratie te bekostigen. Inmiddels is de sluis opgenomen in de trekvaartroute van de provincie Zuid – Holland en in het kader van het maatregelenpakket is er voor de restauratie een subsidie van 2 ton gereserveerd. Het overige bedrag dat nodig is, 3,8 ton, zal ook via fonds- en sponsorwerving verkregen worden zodat in de zomer van 2017 met de restauratie kan worden begonnen.
Een beeld van Abraham Kuijper die in Maassluis is geboren is er mede dankzij mijn inzet via fondswerving en sponsors in Maassluis gekomen en staat op het Marelplein te pronken.

Voor D66 zet ik mij nu als steunraadslid in met o.a. de portefeuilles Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu, Duurzaamheid en Sport. Met als belangrijke aandachtspunten het bevorderen van het duurzaam bouwen in Maassluis in b.v. het Balkon, Wilgenrijk, Binnenstad en de Kade alsmede het realiseren van een geluidwal langs de A20 met zonnecellen.
Voorheen was ik fractievoorzitter van D66 Maassluis, maar de combinatie werk, gezin en fractievoorzitter vergden te veel tijd .
Als steunraadslid zet ik mij nu een aantal jaren met veel plezier in voor D66 Maassluis.

In mijn vrije tijd loop ik graag hard en fungeer met veel plezier als oppas opa. Daarnaast probeer ik zoveel als mogelijk van het leven te genieten.

Meer van Bert de Reuver