Steun ons en help Nederland vooruit

Aad Storm

Algemeen Bestuurslid

Mijn naam is Aad Storm en ik ben nu ruim 10 jaar lid van D66.

Al jaren daarvoor voelde ik mij aangetrokken tot deze partij die vanaf haar oprichting met een frisse wind de Haagse politiek kwam binnenwaaien. Sociaal en liberaal waren en zijn nog steeds de kenmerken van D66. Geen verzuiling en geen heilige huisjes, maar met een open mind naar de zich steeds sneller veranderende samenleving. Een maatschappij die ook steeds meer om nieuwe oplossingen vraagt en een voortdurend beroep doet op vernieuwing, weliswaar met behoud van de kernwaarden van onze Nederlandse samenleving.

Dat vraagt ook om respect voor de mening van anderen en zeker als het om religieuze en ethische kwesties gaat. Vanuit mijn oorspronkelijke protestants-christelijke achtergrond ben ik op deze thema’s best een kritische volger van het partijprogramma en het uitdragen daarvan. Dat geldt ook voor de verdere toekomstplannen voor en met Europa, waarin natuurlijk economische -, sociale-, culturele-, militaire- en milieufactoren een belangrijke rol spelen, naast het grote vraagstuk van migratie.

Vanuit mijn achtergrond als (oud)docent, -decaan en -chemicus heb ik speciale aandacht voor het onderwijs, de kansen voor onze jongeren, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de aandacht voor ons milieu.

Als senior lever ik graag mijn bescheiden bijdrage als bruggenbouwer en meedenker in het plaatselijke bestuur van onze partij. Het valt niet altijd mee om de idealen op het gebied van vernieuwende politiek en bestuur, meer inspraak voor burgers en meer aandacht voor duurzaamheid te vertalen naar en te realiseren binnen de plaatselijke politiek van Maassluis.

Het is een uitdaging voor ons allen om onze wensen en idealen voor Maassluis op een effectievere en modernere wijze met onze medeburgers te communiceren. Dat vraagt om een aanpak van fractie én bestuur die getuigt van visie, pragmatisme, enthousiasme, vindingrijkheid en betrokkenheid, gebruikmakend van alle mogelijke communicatiemiddelen die ons heden ten dage ten dienste staan!

De uitdaging het komende jaar is om de campagne zodanig te voeren dat iedere burger van Maassluis weet waar wij voor staan en de deur naar onze partij letterlijk weet te vinden!

Ik heb er alle vertrouwen in dat de sterk verjongde en enthousiaste teams van bestuur en fractie er een prachtige campagne van gaan maken!