Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 mei 2021

Opnieuw vragen over wifi-tellingen in Maassluis

D66 Maassluis stelde eerder al vragen aan het college over het plan van de gemeente Maassluis om via wifi-tellingen bezoekersaantallen te monitoren.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 mei heeft D66 Maassluis opnieuw haar zorgen geuit over het plan. Aanleiding was het bericht dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van 600.000 euro had opgelegd aan de gemeente Enschede. De boete werd opgelegd omdat de gemeente een wifi-tracking systeem in de binnenstad gebruikte, waar zonder grondslag indirect persoonsgegevens werden verwerkt. Het gebruikte systeem is een soortgelijk systeem als het telsysteem dat door de gemeente Maassluis is aangeschaft.

In een reactie van 30 april zegt de gemeente Maasluis dat het door haar gekozen systeem echter binnen de privacywetgeving past. Daarnaast noemt de gemeente de uitspraak van de AP ‘gebaseerd op zeer hypothetische situaties en aannames’.

D66 Maassluis vindt dat de reactie van de gemeente nog niet voldoende inzicht in het telsysteem biedt en daarnaast de AP tekortdoet. D66 vroeg daarom om opheldering.

Burgemeester Edo Haan reageerde dat het door gemeente Maassluis aangeschafte telsysteem op een andere, nieuwere software draait en daarmee voldoet aan de huidige privacywetgeving. Hij benadrukte daarnaast het belang van het attenderen van bezoekers met borden.

Daarnaast heeft de burgemeester het voornemen uitgesproken om de AP om een oordeel over het voorgenomen telsysteem te vragen. D66 is blij met het nieuwe inzicht van de burgemeester, maar betreurt dat een dreigende boete hiervoor nodig was.

Fractievoorzitter Jesse de Jong-Paalvast had ook bij de nieuwe software van de wifi-tellingen nog wel een punt van aandacht: “Zodra een enkele geanonimiseerde code per telefoon op verschillende locaties en momenten gemeten wordt, blijft enige vorm van volgen mogelijk. Het zou daarom fijn zijn als de AP hier wat over kan zeggen.”  Wanneer blijkt dat het telsysteem volgen mogelijk maakt, is D66 tegen het gebruik hiervan. Iedereen heeft immers het recht zich onbespied en vrij te voelen in onze stad.

Om verder inzicht in het telsysteem te krijgen zal D66 Maassluis technische informatie van het telsysteem vragen via schriftelijke vragen.

Thema

Veiligheid: digitale veiligheid voorop

De privacy en digitale veiligheid van Maassluizers moet ten alle tijden beschermd zijn. De gemeente beschikt vaak over gevoelige persoonsgegevens van inwoners. Het is goed dat die informatie wordt gebruikt voor een goede dienstverlening, maar men moet er ook op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan en dat hun privacy gewaarborgd is. D66 wil dan ook dat de gemeente een lokale (digitale) veiligheidsstrategie opstelt. Een jaarlijkse veiligheidskeuring door professionele hackers helpt om up-to-date te blijven voor wat betreft digitale veiligheid.

Lees meer