Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 april 2021

D66 stelt vragen over monitoring bezoekersdata

Dinsdag 13 april stelde D66 Maassluis vragen aan het College omtrent de monitoring van bezoekersdata in de gemeente Maassluis. Dit gebeurde tijdens een raadscommissie die de partij had aangevraagd.

D66 Maassluis heeft na de antwoorden op de schriftelijke vragen nog kanttekeningen bij de argumenten van het college om voor de volgens het College beoogde methode te kiezen. De inzet van sensoren om MAC-adressen te registreren heeft impact op het gevoel van privacy van onze inwoners.

Het College is een samenwerking aangegaan met een databedrijf om de bezoekersaantallen tijdens bijvoorbeeld evenementen zoals de Furieade in kaart te brengen. De gegevens worden hierdoor gemonitord.

Deze data-monitoring zal plaatsvinden via het registreren van MAC-adressen van smartphones. Het college schrijft dat er daardoor geen sprake is van privacyschending. Volgens de Autoriteit Persoonsgegeven zijn dit echter persoonsgegeven en die mogen alleen onder zeer strikte voorwaarden gebruikt worden

Fractievoorzitter Jesse de Jong-Paalvast is hier duidelijk over: “Privacy is de belangrijkste voorwaarde om jezelf te kunnen zijn. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en laten zien dat zij altijd en overal jouw privacy beschermt.”

De schriftelijke vragen van D66 en de antwoorden erop kun je hier lezen.