Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 februari 2021

D66 Maassluis stelt vragen over registratie van bezoekersdata

Het College heeft besloten een contract aan te gaan met een databedrijf om de bezoekersaantallen van Maassluis in kaart te brengen. Hiermee wil zij beter de effecten van activiteiten in de stad monitoren. D66 Maassluis heeft vragen gesteld over de privacyaspecten van deze beslissing.

De datamonitoring zal plaatsvinden via het registreren van MAC-adressen van smartphones. Het college schrijft dat er daardoor geen sprake is van privacyschending. Volgens de Autoriteit Persoonsgegeven zijn dit echter persoonsgegeven en die mogen alleen onder zeer strikte voorwaarden gebruikt worden. Het is nu niet bekend of de gemeente aan deze voorwaarden voldoet.

D66 Maassluis heeft privacy hoog in het vaandel staan. Om te kunnen beoordelen of de privacy van inwoners en bezoekers wordt geschonden zijn aan het college schriftelijke vragen gesteld over de grondslag, toepassing en randvoorwaarden van de voorgenomen datamonitoring. Fractievoorzitter Jesse de Jong-Paalvast zegt hierover: ‘Slimme technieken kunnen veel goede oplossingen bieden, maar daarbij moet nooit vergeten worden dat de gegevens van iemand zijn. Dat bedrijven als Facebook en Google de randen van privacy opzoeken is bekend, maar de overheid moet hierin echt het goede voorbeeld geven’.

De vragen van D66 Maassluis en de antwoorden erop lees je hier.