Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 augustus 2020

Wees voorzichtig met de monumenten in de binnenstad

Dit weekend waarschuwde Stichting de Monstersche Sluis voor zwaar verkeer op de sluis dat voor schade zorgde. Een grote vrachtwagen was ver het wegdek op gereden. Het wegdek op de sluis bleek inderdaad beschadigd te zijn. Een dag later bleek dat de Schansbrug vast zat, mogelijk veroorzaakt doordat de dijk bewoog. D66 vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren. De Monstersche Sluis en de Haven van Maassluis hebben bijzondere waarde voor de stad.
Daar zijn we trots op.

Schade
Inmiddels blijkt dat de heiwerkzaamheden op de Noorddijk geen schade aan de Schansbrug hebben veroorzaakt. Dat is fijn en de bouw is weer voortgezet. Toch blijkt er schade te zijn aan de binnenkant van de Monstersche Sluis. Daarom stellen wij vragen aan het College over de oorzaak van deze schade en het effect van bouwverkeer op de Noorddijk en de Monstersche Sluis. Wij willen natuurlijk dat bezoekers van de binnenstad, op de weg of op het water, van onze monumenten kunnen blijven genieten.

  1. Welke afspraken zijn er met het bouwbedrijf van de appartementen op de Noorddijk gemaakt over het stallen van voertuigen en materieel op de Monstersche Sluis?
  2. Klopt het dat paaltjes aan het begin van de stoep zijn weggehaald, terwijl er bekend is dat de Monstersche Sluis maar een bepaalde belasting aan kan?
  3. Is er sprake van (blijvende) schade aan de Monstersche Sluis door de zware voertuigen die er blijkbaar op hebben gereden ten behoeve van de bouw aan de Noorddijk?
  4. Op welke manier gaat het college voorkomen dat er nog (te) zwaar materieel op de Monstersche Sluis wordt gestald?
  5. Wordt de schade die is ontstaan aan de Monstersche Sluis hersteld en zo ja, welk bestuurlijk orgaan is daarvoor verantwoordelijk?
  6. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat er beweging is gekomen in het landhoofd, waardoor de kademuur beschadigd is? Of als dit nog onderzocht wordt, wanneer verwacht u daar de uitkomsten van?
  7. Wat zijn de gevolgen van de huidige situatie voor het waterverkeer dat de Schansbrug passeert?
  8. Wat zijn de gevolgen van de waargenomen schade voor verkeer dat de Monstersche Sluis over de weg of over het water passeert?

Water
Vervoer over water is een duurzaam alternatief. Als blijkt dat de aanlevering van materiaal en verkeer over de Noorddijk voor de schade heeft gezorgd, is het een goed alternatief om materiaal voor de bouw aan de Noorddijk over het water te vervoeren. Het project ligt vlak naast de binnehaven.

  1. Het bouwproject is direct aan het water gelegen. Heeft u met de projectontwikkelaar gesproken over aanvoer van materieel over water? Zo nee, waarom niet?