Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 juni 2020

D66 is voor een onafhankelijke rekenkamercommissie

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni is een motie aangenomen over het nieuw wetsvoorstel over lokale rekenkamercommissies. Het wetsvoorstel stelt dat er geen raadsleden meer in de rekenkamercommissies van gemeenten mogen plaatsnemen.

De gemeente Maassluis stuurt als gevolg van de motie een brief aan de Tweede Kamer waarin staat dat Maassluis t├ęgen het wetsvoorstel is. In Maassluis zitten er raadsleden in de rekenkamercommissie en volgens de brief functioneert onze commissie goed en willen wij de huidige samenstelling behouden. D66 Maassluis is altijd voorstander van een rekenkamercommissie zonder raadsleden geweest. Daarom hebben wij tegen de motie gestemd.

De gemeente heeft de afgelopen jaren steeds meer taken en bevoegdheden gekregen. Dat is een goede zaak. Voor D66 is het heel belangrijk dat deze taken en bevoegdheden goed en transparant gecontroleerd worden. Daarom moeten functies goed van elkaar gescheiden zijn. Een raadslid dat in de rekenkamercommissie zit, controleert soms zijn eigen acties in de raad. Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen, als het aan D66 ligt. Een rekenkamercommissie met alleen externe leden functioneert net zo goed als een commissie met raadsleden, maar er is dan geen enkele schijn van belangenverstrengeling.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor de motie, daar leggen we ons bij neer. Maar op de vraag hoe de rekenkamercommissie eruit moet zien, antwoordt D66 Maassluis: zonder raadsleden. En met voldoende geld om onderzoeken uit te voeren.

De raadsvergadering van 2 juni kun je hier terugkijken.