Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 februari 2020

Vragen over schone lucht

Een gezonde lucht is belangrijk om je goed te voelen. Dat weten we in Maassluis als geen ander, met de Botlek aan de overkant van de Waterweg. Onlangs sloot de minister van milieu en wonen een akkoord met verschillende gemeenten: het Schone Lucht Akkoord. De maatregelen uit dit akkoord zouden 50% gezondheidswinst opleveren in 2030 ten opzichte van 2016.

D66 Maassluis is benieuwd naar de inhoud van het akkoord en wat de effecten ervan kunnen zijn voor Maassluis. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college. We hopen erachter te komen wat we kunnen doen om onze lucht schoner te maken.

Dit zijn onze vragen:

  1. Bent u op de hoogte van het Schone Lucht Akkoord?
  2. Bent u bereid om zich als gemeente Maassluis aan te sluiten bij het Schone Lucht Akkoord?
  3. Bent u bereid om een uitvoeringsplan op te stellen zoals in het Schone Lucht Akkoord wordt gesteld en periodiek de effecten van de maatregelen door te (laten) rekenen via de gezondheidsindicator die door het RIVM is ontwikkeld?
  4. Heeft u zicht op het gebruik van mobiele bouwmachines en werktuigen die worden aangedreven door een (diesel)aggregaat die in Maassluis worden gebruikt bij bouwprojecten?
  5. Bent u bereid om nu al bij opdrachten voor bouwprojecten als voorwaarde te stellen dat mobiele bouwmachines en werktuigen elektrisch worden aangedreven of op schonere brandstof werken?
  6. Bent u bereid om vooruitlopend op de daarvoor verwachte wetgeving nu al voor te schrijven dat in nieuwbouwwoningen geen open haarden worden toegestaan en deze houtstookvrij worden gebouwd, zoals in het Schone Lucht Akkoord wordt voorgesteld?
  7. Bent u bereid om in Maassluis géén kleine biomassa installaties toe te staan, zoals in het Schone Lucht Akkoord wordt voorgesteld?