Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 februari 2019

Gemeente en provincie: synergie voor duurzaamheid

Het klimaat houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Daarom zijn we blij dat we kunnen samenwerken met D66 Zuid-Holland. In de Provinciale Staten zet D66 zich al lange tijd in voor duurzame energie en een gezonde leefomgeving. In Maassluis doen we dat ook. Op donderdag 7 februari gingen we in gesprek met D66 Zuid-Holland om te kijken waar we elkaar kunnen helpen. We hebben direct actie ondernomen in Maassluis door bij het college aan te dringen op een warmtenet waarmee we nieuwbouwwoningen kunnen verwarmen op restwarmte uit Rotterdam.

Rudolf Wessels, kandidaat nummer 10 voor D66 Zuid-Holland, nam ons mee in de speerpunten van de provincie. Hij is van huis uit bioloog en neemt dus een bak aan kennis met zich mee. Niet voor niks zet hij zich in voor het recyclen van biochemisch materiaal. Van bijvoorbeeld houtsnippers kun je petflessen maken, zoals sinds kort in Groningen wordt gedaan. Op die manier wordt er 0% aardolie gebruikt bij het produceren van plastic. Extreem milieuvriendelijk dus! We moeten in de provincie anders over afval gaan denken, zodat we veel meer kunnen hergebruiken en ons milieu minder belasten.

In Maassluis zijn er grote ambities voor het verwerken en scheiden van afval. We hebben nog een lange weg te gaan voordat Maassluis in 2040 CO2-neutraal is en daarom zet D66 in op snelle stappen. Het gaat tenslotte om het milieu waar je dagelijks in woont, fietst of werkt. Of het milieu van de toekomstige generatie. Daar moeten we hard voor werken.

D66 gaat in de provincie voor duurzame vormen van vervoer: de snelwegen in de randstad zijn overvol en ook het openbaar vervoer bereikt haar limiet. Eerder hebben we in Maassluis al gepleit voor meer vervoer over het water. Een waterbus heeft geen last van files en bovendien is er veel water dat de regio met elkaar verbindt. Maar met zulke slimme innovaties alleen komen we er niet.

Je kunt D66 Maassluis altijd aanspreken op slechte fietspaden

We willen gezamenlijk zorgen dat het aantrekkelijk is om met de fiets naar je werk te gaan. D66 Zuid-Holland investeert flink in fietssnelroutes tussen de steden in Zuid-Holland, waaronder ook Maassluis. In de gemeente maken we ons sterk voor veilige en geasfalteerde fietspaden, zodat je vanuit Maassluis goed naar alle omliggende plaatsen kunt fietsen. Natuurlijk is de fiets ook het beste vervoersmiddel binnen Maassluis, omdat de afstanden niet groot zijn. Je kunt D66 Maassluis altijd aanspreken op slechte fietspaden!

Tot slot is het een enorme opgave om alle (nieuwe) huizen in Maassluis gasloos te bouwen. Bovendien is het nu nog een dure onderneming om je huis van het gas af te halen. De provincie investeert in een restwarmtenet tussen Rotterdam en Leiden. De restwarmte van industrie in de Rotterdamse haven wordt onder de grond vervoerd naar Leiden, zodat daar huizen verwarmd kunnen worden met deze restwarmte. Dit enorme project is vele malen beter dan het alternatief: op dit moment gaat er gigantisch veel warmte en energie verloren, terwijl in andere plaatsen energie uit gas wordt gehaald. Die verloren energie gaan we gebruiken om woningen te verwarmen; en dat kan ook in Maassluis.

We maken er een gezamenlijke missie van om Maassluis aan te sluiten op dit warmtenet uit Rotterdam. De zogenaamde ‘rotonde’ zal tot Vlaardingen lopen en het is mogelijk om ook Maassluis toe te voegen aan dit net. Nieuwbouwwijken als de Kade, het Balkon en ook het Wilgenrijk kunnen op die manier gasloze woningen bouwen. Bij het warmtenet betalen bewoners hooguit net zo veel als bij een gasgestookte woning, dat is de voorwaarde voor het plan.

Maassluis moet nu stappen zetten voor deze toekomst: Daarom hebben we het college van b&w opgeroepen om Maassluis aan te sluiten op het warmtenet. We hebben schriftelijke vragen gesteld, waarin we vragen alles te doen om de aftakking voor Maassluis te realiseren. Zo kunnen woningen in Maassluis klaar zijn voor de toekomst.