Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 27 mei 2018

Nieuwe coalitie VVD, CDA, PvdA en D66 van start

Op dinsdag 29 mei zal het nieuwe college worden benoemd in de gemeenteraad en zullen ook de steunraadsleden worden geïnstalleerd. Het startsein voor de nieuwe raadsperiode, waarin D66 deel uit maakt van de coalitie, samen met CDA, VVD en PvdA! Wij zijn trots op het coalitieakkoord, waar we de afgelopen twee maanden hard met elkaar aan hebben gewerkt.

 

Hieronder de reactie van fractievoorzitter Justin Doekhi op het coalitieakkoord
“Samen Maassluis: Investeren in een duurzame toekomst”


Jullie hebben het vast al in de media gelezen; Coalitieakkoord Maassluis gepresenteerd. Met onze ene zetel hebben we als D66 een plekje kunnen bemachtigen in de coalitie met de winnaar van de verkiezingen, het CDA, de VVD en de PvdA. Ik kan garanderen dat we tijdens de onderhandelingen als volwaardig partner zijn behandeld, waarbij de grootte van de partij er niet toe deed. Mocht dit anders zijn geweest, dan hadden we natuurlijk ook niet meegedaan!

We mogen er trots op zijn dat we, ondanks de verkiezingsuitslag, toch een hoop D66-punten in het coalitieakkoord hebben kunnen krijgen. Het duurzaamheidsfonds, een van onze speerpunten, zal structureel worden verhoogd en zal geen eenmalige pot, maar een revolving fonds worden. Ook het fietsen zal meer aandacht en middelen krijgen (asfalteren, vrije fietspaden, bewaakte fietsenstallingen). Daarnaast zullen we meer gebruik maken van slimme technologieën in de communicatie en digitale dienstverlening naar de burger, gaan we initatieven ondersteunen in het licht van de shared economy (delen van auto’s/fietsen) en gaan we kijken hoe we jongeren meer bij de lokale politiek kunnen betrekken (jongerengemeenteraad). Zomaar even wat D66-puntjes, maar lang niet alles!

Het feit dat we geen wethouder leveren betekent niet dat we nu klaar zijn. We zullen structureel, volgens gemaakte afspraken, aan tafel zitten met de coalitiepartijen. Ook in de raad zullen we scherp moeten blijven op de gemaakte afspraken die in het coalitieakkoord staan. Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. We hebben dus als fractie genoeg ruimte om kritisch te zijn op het gevoerde beleid.

Ik voorzie een productieve periode, waarbij de fractieleden (Justin, Bert, Marlon en Jesse) open staan voor de expertise van de D66-leden. We doen dan ook graag de oproep aan een ieder om (een keer) aan te schuiven tijdens onze fractievergaderingen op de maandag.

Hier is het volledige coalitieakkoord te vinden. Veel leesplezier en hopelijk tot snel.

Namens de gehele fractie,

Justin Doekhi