Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 februari 2018

Motie: Maassluis wil van het gas af

D66 Maassluis dient bij de volgende raadsvergadering een motie in over gasloos bouwen.
De motie is door alle andere partijen ondertekend, waarmee Maassluis aangeeft dat het tijd is om te stoppen met gasaansluitingen bij nieuwbouw!

Met de motie vragen wij aan het college om bij de uitwerking van nieuwe plannen in het kader van de ruimtelijke ontwikkeling in te zetten op andere energievormen dan gas en geen gasdistributie infrastructuur meer aan te leggen.
Ook dienen bij de lopende initiatieven zoals bijvoorbeeld de Kade en het Wilgenrijk gesprekken plaats te vinden over aardgasvrij bouwen. Daarnaast moeten de mogelijkheden in kaart worden gebracht om bestaande wijken gasvrij te maken.
Binnen 6 maanden moet de gemeente deze mogelijkheden presenteren aan de raad.

Deze motie zorgt er ook voor dat de overheden waaronder de Metropoolregio, provincie, etc. zich (nog) sneller inzetten om alternatieve energievormen te steunen en te ontwikkelen. Het uitbreiden vanĀ  het restwarmtenet van de industrie is een van de mogelijkheden, maar hopelijk komt er ook meer aandacht voor bijvoorbeeld aardwarmte en zonneparken.

Wij hopen ook dat andere gemeenten deze motie gaan overnemen zodat men inziet dat, gezien de problemen in Groningen, het gebruik van aardgas drastisch verminderd moet worden en alternatieve energievormen sneller een kans moeten krijgen.

>>Bekijk hier de motie<<