Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 mei 2017

Windmolens

Steunraadslid Bert de Reuver schreef onderstaande column over windmolens.

‘Heeft u de procedure rond het plaatsen van windmolens in ons gebied nog een beetje gevolgd? Jammer, want het is voor de kwaliteit van ons gebied toch echt belangrijk waar deze molens komen. Het proces rond het aanwijzen van de plekken voor de windmolens begint helaas een regelrechte soap te worden en voor onze inwoners een onbegrijpelijk geheel.

De provincie Zuid-Holland heeft een ontwerp gepresenteerd onder de naam  ‘Locaties ontwerp partiële herziening VRM windenergie’. De bijbehorende kaart waar de molens op zijn aangegeven is gemaakt ter ondersteuning van de ‘inzage- en zienswijze periode op het ontwerpplan en de milieueffectrapportage MER’. Je moet een halve jurist zijn om daaruit te begrijpen wat de provincie van plan is, terwijl het de bedoeling is dat alles laagdrempelig is en ook juist de normale inwoner het begrijpt.

De  provincie presenteerde de plannen onlangs in het stadhuis en  de gedeputeerde was zelf naar Maassluis gekomen om deze toe te lichten en te kijken hoe het stond met de acceptatie. De tekst van de uitnodiging leende zich er al voor om er naartoe te gaan. Dit bleek wel uit de geringe belangstelling voor de bijeenkomst over deze plannen met grote gevolgen voor ons gebied.

Provincie gebruik meer taal die eenieder begrijpt!

Nu ben ik een groot voorstander van duurzaamheid en het CO2-neutraal inrichten van wereld, land en stad, maar wat de provincie ons opdringt gaat zelfs mij te ver door onder andere de aantasting van de cultuur-historische  en natuur- en landschappelijke waarden in ons gebied. Het is zelfs een optie om windmolens te plaatsen in de Broekpolder! In het Midden-Delflandgebied waar wij zo zuinig op moeten zijn! Het is een van de weinige gebieden in deze omgeving waar de cultuurhistorische en landschappelijke waarden en de natuur nog de boventoon voeren. Waar zijn de plannenmakers van de provincie mee bezig en hoe is het mogelijk dat een gedeputeerde dit ondersteunt? Dit terwijl een andere afdeling bij de provincie bezig is om het Midden-Delflandgebied een beschermende status toe te kennen vanwege die waarden op grond van de nieuwe wet Natuurbescherming.

Het is goed dat er een Midden-Delfland Vereniging is onder leiding van onze oud-burgemeester Koos Karssen die dit zeker niet zal accepteren. Waarom heeft de provincie niet eerder overlegd met belanghebbenden en inwoners voordat zij met dit onzalige plan kwam waar inmiddels ca. 2000 bezwaren tegen zijn ingediend?

Het  moet anders en de gedeputeerde en de beleidsmakers van de provincie
moeten naar ons luisteren!

Allereerst denk ik dat de provincie eerst aan de inwoners had moeten vragen of zij ideeën hebben om aan de opgelegde duurzame energieopgave van het Rijk te kunnen voldoen. Een methode die in de provincie Drenthe wel wordt toegepast en die goed werkt. Bij onze inwoners leven ook goede ideeën voor alternatieven. Denk daarbij aan windmolens in zee en in het havengebied; aan de zonnepanelen die bijvoorbeeld op de toekomstige geluidswallen langs de A20 en op bedrijfsgebouwen kunnen worden geplaatst. Denk aan het aansluiten op het nieuw aan te leggen warmtenet vanaf onze industrie en denk aan een warmtekrachtinstallatie op getijwisseling in de Waterweg. En zo zijn er nog meer manieren om duurzame energie op te wekken.

Onze inwoners zijn graag bereid al in de ontwerpfase over alternatieven mee te denken. Dus, provincie, heb meer vertrouwen in onze inwoners en verander je top-down methode in een bottom-up inspraakmethode! Dit levert plannen op die het gebied minder aantasten en op draagvlak vanuit de bewoners kunnen rekenen.’