Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 maart 2016

Versperring brug Foppenpolder

D66 Maassluis heeft in schriftelijke vragen het College gevraagd druk uit te oefenen op een snelle reparatie van de brug over de Boonervliet in de Foppenpolder.
Deze brug aan het einde van de Boonervliet is beschadigd en sindsdien afgesloten voor verkeer over de weg en over het water.

 


Versperring van fiets- en wandelroute vanuit Maassluis/Maasland naar Vlaardingen

Geacht college,

Vele Maassluizers en anderen maken dagelijks gebruik van de fietswandelverbinding die via de Korte Buurt in Maasland en via de Foppenpolder naar de Broekpolder en Vlaardingen loopt. Ook vele toeristen maken hier per fiets of wandelend gebruik. Deze verbinding is zelfs een ANWB route voor fietsers en wandelaars. De verbinding is al lange tijd niet meer bruikbaar omdat een brug die over de Boonervliet loopt is versperd. Voetgangers en fietsers mogen hier geen gebruik meer van maken omdat deze beschadigd is. Het ergert velen dat deze brug al lange tijd niet meer gebruikt mag worden waardoor deze veel gebruikte route versperd is. Hoewel deze brug niet op Maassluis grondgebied ligt maar omdat velen uit onze gemeente en andere gemeenten hier gebruik van maken heeft D66 hier de volgende vragen over.

1
Is het u bekend dat deze brug die een belangrijke schakel is voor het recreatieve – en woon/werk verkeer tussen Maassluis / Maasland en Vlaardingen al lange tijd buiten gebruik is. Zo ja, wat is de oorzaak hiervan en welke mogelijkheden heeft Maassluis aangewend om deze brug weer toegankelijk te krijgen. Weet u ook wie hier de eigenaar van is?

2
Gezien het belang van deze brug voor velen, zoals in vraag 1 is aangegeven, is het van belang dat deze brug op korte termijn weer hersteld wordt en open gaat. Kunt u de eigenaar hierover aanspreken en op het recreatieschap waar u zitting in heeft, druk uitoefenen dat deze brug weer spoedig open gaat. Kunt u ook nagaan op welke datum deze brug weer hersteld is?

De fractie van D66.
Leo Eijskoot en Bert de Reuver